Martin Špatenka

Autor románu Skryté národy, Business Intelligence Analytik a hrdý otec.
Martin Špatenka

Autorovy knihy