Michal Pospíšil

Michal Pospíšil se narodil v roce 1961 v Brně. Jeho otec byl zemědělským expertem pracujícím pro mezinárodní organizace a tak trávil dětství ve světě, převážně africké Ghaně.


Po návratu domů pak vystudoval gymnázium a posléze právnickou fakultu tehdejší UJEP Brno (dnešní
Masarykovy univerzity) kde v roce 1985 získal titul doktora práv. Vedle toho jej jeho vášeň pro kytaru a hudbu
vůbec přivedla až před tehdejší krajskou zkušební komisi, která mu udělila licenci hudebníka z povolání se
sólistickou třídou, což bylo tehdy nutným předpokladem pro možnost se živit hudbou. Nikdy se to ale v případě
Michala opravdu nestalo, byť projezdil s různými kapelami celou ČR, jeho kytara se objevila na spoustě alb a
zahrál si třeba ve finále Bratislavské lyry, či ve finále Porty v Lochotíně, tedy v tehdejší době velmi významných
hudebních akcí.


Ihned po revoluci vybudoval úspěšnou firmu v oblasti čistících technologií, ale když zvláštním řízením osudu
přišla nabídka na přestěhování se do Švýcarska a ojedinělou možnost získat tam prestižní vzdělání v oblasti
retailu, ani na chvíli neváhal, svoji firmu prodal a s celou rodinou se přemístil do švýcarského Frauenfeldu.
Nastoupil dlouhodobou pracovní a studijní stáž v koncernu Maus Freres s.a., který vlastní řadu retailových
řetězců a obchodních domů nejen ve Švýcarsku, ale i ve světě a je též například vlastníkem značky Lacoste.
Zpátky do vlasti se pak vrátil jako retailový top manažer a v ČR a na Slovensku vedl například společnosti
Humanic, nebo Takko Fashion. Své vzdělání si rozšířil pak ještě dalším zahraničním studiem a získal titul MBA, či
certifikát retailového odborníka z Babson College Boston.


V roce 2018 se mu podařilo konečně zkřížit zaujetí pro kytaru s profesní praxí. Stal se ředitelem prodeje
společnosti Furch Guitars, českého zázraku na globálním kytarovém trhu. Jeho prvním velkým projektem bylo
založení Furch Inc. se sídlem v Nashville, Tennessee, odkud začala úspěšná expanze české značky na zdánlivě
„nedobytný“ americký kytarový trh. V současnosti rozvíjí další nové oblasti prodeje, jako Austrálii, Filipíny,
Malajsii, Nový Zéland atd.


Kromě svých hudebních aktivit, například psaní a nahrávání písniček pro folk-rockovou kapelu Dana Fitz & Go,
vlastní a provozuje nahrávací studio Avian v Rousínově a ve volném čase rád cestuje a čte. Svoje úvahy a
postřehy ze setkání s lidmi nejrůznějších kultur po celém světě zachytil v knize s názvem „Na co jsem (prozatím)
přišel“. Je to jeho vzkaz všem hledačům smyslu života a lidské existence.

Michal Pospíšil

Autorovy knihy